Hiihtoladut

Takaisin etusivulle

Uutisten selailu

Hiihtoladuilla liikkumisesta

 

YLEISTÄ ASIAA HIIHTOLADUILLA LIIKKUMISESTA

Hiihtoladulla:

tarkistamalla varusteensa ja valitsemalla ladun oman kuntonsa perusteella
riittävällä ja oikealla pukeutumisella
noudattamalla ohjeita ja varoituksia
tarkkailemalla luontoa ja latua mahdollisten yllättävien vaaratilanteiden, kuten ladulla olevan hiekan, neulasten tai jäisten kohtien varalta.

Maastohiihtoladun ylläpitäjällä on päävastuu hiihtäjien opastamisesta ladulla sekä latujen turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Tämä koskee hiihtokeskusta, kuntaa, hiihtoseuraa, latuyhdistystä, hiihtokeskusta, hotellia tai muuta vastaavaa tahoa.

Älä mene ladulle tai rinteeseen alkoholin vaikutuksen alaisena, flunssaisena, kuumeisena tai muuten sairaana.


Jokamiehenoikeudet ladulla

01 Jos ladulla on hiihtokilpailut tai muu yleinen tilaisuus, jonka järjestämiseen on haettu luvat, se kuuluu useimmiten kokoontumislain alaisuuteen. Tällaisen tilaisuuden häiritseminen on kiellettyä. Eli ladulle, jolla on esim. hiihtokilpailut, ei saa mennä kilpailujen aikana. Tilaisuuteen tai tapahtumaan varattu alue ei ole tilaisuuden aikana jokamiehenoikeudella käytettävissä.

02 Järjestyslain(14 §) mukaan yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle ei saa viedä ollenkaan koiria, jollei sitä ole erikseen sallittu eli ellei kyseessä ole ns. koiralatu. Järjestyslaissa tämän perusteena on pääasiassa turvallisuus. Asiaan ei vaikuta se, onko koira kytketty vai ei. Yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla ei saa myöskään ratsastaa.

Yleiseen käyttöön kunnostettuja latuja ovat käytännössä useimmat koneellisesti tehdyt ladut. Toisin sanoen kuntien, yhteisöjen, latupoolien yms. ylläpitämät ladut. Jalkaisin umpihankeen tehty latu taas on harvoin yleiseen käyttöön tarkoitettu. Hangessa omalla ladulla voi siis ulkoiluttaa koiraa kytkettynä.

03 Riippumatta siitä, missä yleiseen käyttöön tarkoitettu latu kulkee (eli onko ladun pohjalla ulkoilureitti, metsätie, pelto, piennar tms.), sillä saa liikkua myös muilla tavoin, kuten jalkaisin tai lumikengillä mutta ei siis koiran kanssa.

Latu on kuitenkin tehty hiihtämistä varten ja ladun pitäjällä on hallinnanoikeus latuunsa. Se tarkoittaa sitä, että latua ei saa rikkoa. Tämä taas ainakin joillain keleillä estää kävelyn latualueella. Kun ladun vieressä voi kävellä reikiä jättämättä, niin saa tehdä. Jos kävely rikkoo latua, se on kiellettyä. Todennäköisesti latualueeksi voidaan laskea myös varsinaisen ladun vieressä olevan luisteluhiihtoon tampattu ura.

04 Kun latu on tehty esim. kaupungin perustamalle ulkoilureitille, se ei tarkoita, että reitti olisi ensisijaisesti kävelijöille ja toissijaisesti hiihtäjille. Jos latu kulkee umpimetsässä, sekään ei tarkoita, että latu olisi ensisijaisesti hiihtäjille ja toissijaisesti kävelijöille.

Reitti on ihan samalla tavoin käytettävissä kaikilla jokamiehenoikeuksilla, mutta tehtyä latua ei saa rikkoa eikä ladulle saa viedä koiraa.
Sivustoilta: Tukes, Suomen latu
Latusaannot_20171227102829.pdf Latusääntöjä Suomen Latu

5 UUSINTA UUTISTA / TAPAHTUMAA
Valkealammella hiihtokelit ja ladut

18.04.2018
(18.04.2018 18:11:01)

Hiihtoladuilla liikkumisesta


(27.12.2017 10:00:00)

Näytä lisää uutisia/tapahtumia...